سی آر ام هلما

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape


نرم افزار ارتباط با مشتری

اژه CRM مخفف Customer Relationship Management یا سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. این سیستم یک ابزار راهبردی برای جمع آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان است که به ایجاد روابطی قوی تر با آنها منجر می شود که این دقیقا عامل موفقیت هر کسب و کار می باشد. CRM را می توان فرایندی در نظر گرفت که به ما کمک می کند تا اطلاعات مختلفی از مشتریان، فروش و اثر بخشی فعالیتهای بازاریابی، سرعت عمل در پاسخگویی به مشتری و نیز تمایلات بازار را به شکل یکجا جمع آوری کنی. در حقیقت CRM یا همان مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد که یک استراتژی تجاری طراحی شده ای است تا از هزینه ها کاسته و باعث افزایش منافع یک سازمان در راستای استحکام وفاداری به مشتریان باشد.


نرم افزار ارتباط با مشتری

اژه CRM مخفف Customer Relationship Management یا سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. این سیستم یک ابزار راهبردی برای جمع آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان است که به ایجاد روابطی قوی تر با آنها منجر می شود که این دقیقا عامل موفقیت هر کسب و کار می باشد. CRM را می توان فرایندی در نظر گرفت که به ما کمک می کند تا اطلاعات مختلفی از مشتریان، فروش و اثر بخشی فعالیتهای بازاریابی، سرعت عمل در پاسخگویی به مشتری و نیز تمایلات بازار را به شکل یکجا جمع آوری کنی. در حقیقت CRM یا همان مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد که یک استراتژی تجاری طراحی شده ای است تا از هزینه ها کاسته و باعث افزایش منافع یک سازمان در راستای استحکام وفاداری به مشتریان باشد.